ZABAWOWO - FUTBOLOWO
Najmłodszych miłośników piłki nożnej zapraszamy do nauki połączonej z zabawą w Sali Zabaw. Zajęcia prowadzi Dawid Ogrocki - piłkarz BTS Rekord, student wychowania fizycznego. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 33 307 07 07 lub osobiście w Sali Zabaw dla Dzieci ZABAWOWO.